nettikirkko logo

NETTIKIRKKO

Hannan palsta

Lähetä viestiä tai anna palautetta: Lähetä tästä

Raamatun kestävät lupaukset

Me ihmiset saatamme tehdä lupauksia, joita kuitenkaan emme aina pysty pitämään. Lupauksien pitäminen unohtuu tai niitä ei nähdä enää tarpeellisiksi. Kaiken kaikkiaan me saatamme olla hyvinkin häilyviä näissä asioissa.

 Mutta on hienoa tietää, että on jotakin kestävää, pysyvää ja varmaa! On turvallista tietää, että Jumalan  antamat lupaukset ovat tänäänkin voimassa ja hän myös pitää lupauksensa. Jumala on osoittanut  uskollisuutensa Israelin kansan vaiheissa ja hänellä on paljon lupauksia tuolle kansalle.  Monet  lupaukset  toteutuivat kuitenkin varsin eri tavoin kuin inhimillisesti olisi odottanut. Esim. Aabrahamille annettu lupaus siitä, että hänestä tulee kansojen isä, toteutui vasta monien vuosien odotuksen jälkeen.  Lupaus Messiaasta annettiin  Vanhassa  Testamentissa ja se on täyttynyt Jeesuksessa , mutta juutalaiset he eivät vielä kansana tunnusta Jeesusta Messiaaksi. Raamatun mukaan eräänä päivänä he kuitenkin ymmärtävät, että Jeesus on luvattu Messias ja he tunnustavat hänet. Osa Raamatun lupauksista Israelin kansan kohdalla odottaa siis vielä täyttymistä.

Raamatussa on paljon lupauksia myös meille tämänpäivän kristityille.  Haluan jakaa kanssanne joitakin lupauksia, jotka ovat olleet erityisen merkityksellisiä minulle uskonelämäni alkutaipaleella. Yksi perustavaa laatua oleva ja keskeinen lupaus löytyy  mm.1.Joh 2:25  ”Ja tämä on lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. ” Ja edelleen 1.Joh. 5.11 sanotaan ”Ja tämä on se todistus, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän ja tämä elämä on hänen Pojassaan.” ja jae 13 ”Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.” Kuka siis voi saada iankaikkisen elämän?  Raamatun lupauksen mukaan iankaikkisen elämän saa hän, joka uskoo Jeesukseen.  Jeesus on Vapahtajamme ja syntiemme sovittaja.  Meidän osuutemme on ottaa vastaan lahja ja hyväksyä tuo sovitustyö.

Roomalaiskirjeen 10:9-11 sanotaan ” sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt niin sinä pelastut. ”  Muistan, kuinka  usein vasta uskoontulleena kertasin näitä jakeita ja olen tarvinnut näitä sanoja monta kertaa myöhemminkin elämäni varrella.  Ne ovat olleet perusmatkaeväitä  silloin, kun ei ole tuntunut miltään.  Minua ovat myös lohduttaneet Jeesuksen sanat  Joh.6:37 :Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Rakas ystäväni, ajattele, että Jeesus ei heitä luotaan ketään, joka haluaa tulla hänen luokseen. Hän ottaa vastaan sinutkin, joka epäilet ja koet uskossasi heikkoutta. Kuinka helposti meillä ihmisillä saattaa tunne-elämä vaikuttaa siihen , että yhtenä päivänä tunnemme olevamme uskossa ja toisena päivänä ei tunnukaan miltään. Mutta  on turvallista tietää, että Jumala ei peru sanojaan meidän tunteitten mukaan, vaan Raamatun sana on voimassa riippumatta siitä miltä meistä kulloinkin tuntuu.

Raamatussa on luvattu meille myös etuoikeus pyytää ja rukoilla apua elämämme tilanteissa. Me saamme jopa pyytää häneltä viisautta elämän haasteisiin. Erityisen rakkaaksi minulle on tullut Psalmi 50:15, jota sanotaan myös Jumalan puhelinnumeroksi. Opin tämän jakeen jo lastenleirillä ja siitä on tehty laulukin. Siinä sanotaan ”Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaman minua.” Olen monta kertaa elämäni aikana avannut tämän Raamatunkohdan ja polvistunut sen kanssa Jumalan eteen vedoten tähän lupaukseen. Hänen kunniakseen on sanottava, että ole kokenut noissa tilanteissa monta kertaa ihmeellisiä ratkaisuja tilanteisiin, jotka ovat olleet jotenkin jumissa ja solmussa. Olen muistuttanut myös itseäni joka kerta siitä, että 14 jakeessa sanotaan ”Uhraa Jumalalle kiitos ja  täytä lupauksesi Korkeimmalle”.

Minua on myös rohkaissut usein  myös  Raamatun kohta, jossa sanotaan, että Jeesus on ollut kaikessa kiusattu ja sentähden hän voi meitä auttaa. Hebr. 4: 15 ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.” Jeesus on kulkenut ihmisen tien ja hän ymmärtää meitä ja meidän heikkouttamme, hän ei muserra vaan hän haluaa aina viedä eteenpäin ja antaa apunsa.  

Sitten vielä yksi Raamatunkohta meille matkaevääksi:  Fil 4:6-7 ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,  ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. ”

Haluan rohkaista meitä kaikkia luottamaan Jumalan sanan lupauksiin ja rakentamaan elämämme Jumalan sanan varaan. Muista, että mikään tilanne ei ole toivoton. Jumalan maailmassa ei ole umpikujia  ja hänelle kaikki on mahdollista. Hän näkee juuri sinun taistelusi ja sinun tarpeesi. Hän haluaa pysähtyä tänäänkin meidän itse kunkin kohdalle.  

 

Rukous

Jeesus tulen tänään luoksesi. Kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle anteeksi kaikki rikkomukseni. Haluan vastaanottaa sinun sovitustyösi ja tunnustaa sinut Vapahtajakseni. Kiitos siitä, että olet luvannut auttaa minua elämäni eri tilanteissa. Kiitos lupauksistasi, joihin saan luottaa ja siitä, että olet kanssani joka päivä!

 


takaisin etusivulle